Sensacja – aż pięciu młodych doczekały się koszalińskie sokoły wędrowne

Para sokołów wędrownych, niezwykle rzadkich ptaków, gniazduje na kominie Miejskiej Energetyki Cieplnej od 2015 roku. Co roku dochowywała się licznego potomstwa, ale tym razem w lęgu jest aż pięć ptaków. To niezwykle rzadkie zjawisko.

Pierwszy raz para sokołów wędrownych gniazdowała na kominie kotłowni MEC przy ul. Słowiańskiej w 2015 roku. W pierwszym lęgu były trzy młode, w następnych latach niezmiennie cztery. Tak wysoka płodność koszalińskiej pary cieszyła opiekujących się nią członków Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka, prowadzącego program reintrodukcji gatunku w Polsce (sokoły wędrowne niemalże wyginęły w Europie i Ameryce Północnej w latach 50. ubiegłego wieku, gdy na skutek skażenia środowiska środkami owadobójczymi było coraz mniej młodych).

Nasze sokoły doczekały się pięciu młodych.

W tym roku opiekunów ptaków czekała niespodzianka – podczas obrączkowania doliczono się aż pięciu młodych! Radość była tym większa, że w marcu, gdy wymieniono zawieszoną na kominie na wysokości 70 metrów budkę lęgową, w gnieździe były dwa jaja. Do wymiany gniazda doszło stosunkowo późno, dlatego członkowie stowarzyszenia mieli obawy, czy dorosłe ptaki je zaakceptują, czy może porzucą jaja. Okazało się, że nie tyko nie porzuciły, ale samica złożyła jeszcze trzy kolejne. Ze wszystkich wykluły się ptaki, które w gnieździe zostaną do czerwca.

Nowe gniazdo wyposażone jest w kamery do podglądu on-line, również w nocy. Niestety nie są jeszcze aktywne, ponieważ prace związane z ich podłączeniem do internetu zostały zawieszone ze względu na epidemię. Priorytetem dla naszej spółki jest bowiem zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Koszalina, a będzie to możliwe tylko wtedy, gdy bezpieczni będą nasi pracownicy. Stąd decyzja o czasowym wstrzymaniu prac, które wymagały obecności osób spoza firmy.

Skip to content