Skąd bierze się ciepło w kaloryferach? Koszalińskie przedszkolaki już to wiedzą

MEC Koszalin nieustannie dba o zwiększanie świa­do­mości naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzi różnego rodzaju dzia­ła­nia edu­ka­cyjne. Tym razem koszaliński dostawca ciepła systemowego obdarował Przedszkole nr 11 oraz Przedszkole nr 12 w Koszalinie książeczkami z serii „Czerwony Kapturek”. Dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z ciekawością poznawały losy małej dziewczynki i jej babci. W przyjazny sposób mogły dowiedzieć się skąd bierze się ciepło w kaloryferach, jak oszczędzać ciepło i zapobiegać smogowi.

Przedszkolaki z Przedszkola nr 12 w Koszalinie podczas zapoznania się z książeczkami „Czerwony Kapturek”
Skip to content