Studenci Politechniki Koszalińskiej odwiedzili naszą ciepłownię

Miejska Energetyka Cieplna współpracuje ściśle z Politechniką Koszalińską. Trzon kadry technicznej MEC od lat stanowią absolwenci uczelni, a jej studenci poznają specyfikę branży, zapoznając się z działalnością firmy ciepłowniczej.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Koszalinie dla studentów Wydziału Mechanicznego, kierunku Energetyka, semestr V, wzięło w niej udział 11 osób. Ich opiekunem był dr hab. inż. Marcin Kruzel. Celem wizyty było zapoznanie studentów z profilem działalności Miejskiej Energetyki Cieplnej. Wizyta odbyła się w kotłowni przy ulicy Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

Studenci zapoznali się z procesem produkcyjnym, począwszy od omówienia kwestii aktualnej dostępności opału oraz jego parametrów, w tym przede wszystkim wartości opałowej. W budynku ciepłowni poznali pracujące tu urządzenia, w tym kocioł gazowy przebudowany z węglowego, a także omówili z pracownikami MEC możliwości rozbudowy istniejących sieci ciepłowniczych oraz modernizacji ciepłowni. Poruszone zostały również kwestie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Studenci zaznajomili się również z pracą systemu sterowania kotłów, zainstalowanego bezpośrednio przy komorach spalania, a także z pompownią, dzięki pracy której możliwy jest obieg wody w sieci ciepłowniczej. Tutaj studenci mieli okazję poznać też zasady działania stacji uzdatniania wody. Na koniec mogli sprawdzić, jak działa system zautomatyzowanej obsługi kotłów oraz kontroli dostaw energii cieplnej.

Skip to content