Studenci poznali proces produkcyjny w MEC Koszalin

Miejska Energetyka Cieplna współpracuje ściśle z Politechniką Koszalińską. Trzon kadry technicznej MEC od lat stanowią absolwenci uczelni, a jej studenci poznają specyfikę branży, zapoznając się z działalnością firmy ciepłowniczej.

Wizyta w ciepłowni MEC przy ul. Słowiańskiej została zorganizowana dla studentów II roku studiów inżynierskich na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane. Ich opiekunem była Pani dr inż. Sylwia Janta-Lipińska. Studenci zapoznali się z procesem produkcyjnym, począwszy od omówienia kwestii aktualnej dostępności opału oraz jego parametrów, w tym przede wszystkim wartości opałowej.

W budynku ciepłowni poznali pracujące tu urządzenia, w tym kocioł gazowy przebudowany z węglowego, a także omówili z pracownikami MEC możliwości rozbudowy istniejących sieci ciepłowniczych oraz modernizacji ciepłowni. Poruszone zostały również kwestie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Studenci zaznajomili się również z pracą systemu sterowania kotłów, zainstalowanego bezpośrednio przy komorach spalania, a także z pompownią, dzięki pracy której możliwy jest obieg wody w sieci ciepłowniczej. Tutaj studenci mieli okazję poznać też zasady działania stacji uzdatniania wody. Na koniec mogli sprawdzić, jak działa system zautomatyzowanej obsługi kotłów oraz kontroli dostaw energii cieplnej.

Skip to content