Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-02-19 08:20:19
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 01/ER-4/EZ/2019/NU/PU 
     

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM w technologii GSM, UMTS i LTE z obustronną transmisją danych, została wybrana oferta Wykonawcy, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa, zgodnie z zapytaniem ofertowym:
1. Za cenę ofertową usługi (abonamentu) dla pojedynczego numeru abonenckiego stanowiącą   zryczałtowany i jednakowy dla wszystkich 68 numerów abonenckich zarówno w taryfie  głosowej jak i przesyłu danych, która wynosi:
 wartość netto: 7,00 zł
 (słownie: siedem złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 1,61 zł
 (słownie jeden złotych 61/100),
 wartość brutto: 8,61zł
 (słownie: osiem złotych 61/100).

2. Za łączną cenę ofertową abonamentów (dla 68 numerów abonenckich x 24 miesiące  rozliczeniowe), która wynosi:
wartość netto: 11 424,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 2 627,52 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 52/100),
wartość brutto: 14 051,52 zł
(słownie: czternaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 52/100).

3. Limit kwotowy zakupu telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, wynosi: 10 540,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).

         PREZES ZARZĄDU
             DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania

Koszalin, dnia 18.02.2019 r.         

Skip to content