Taryfa dla ciepła 2019

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie prowadzi rozliczenia z odbiorcami ciepła na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła. Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat.

Ceny i stawki opłat zmienione zostały decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.7.8.201.139.XV.BK z dnia 13 czerwca 2019 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14 czerwca 2019 r., poz.3309. Zmienione ceny i stawki opłat zamieszcone są w poniższym pliku o nazwie „Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.07.2019”.

CENNIK 2019

Dodaj komentarz

Skip to content