MEC nagrodzona w konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Konkurs „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku 2018” organizowany jest od 2002 roku przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową. Miejska Energetyka Cieplna otrzymała wyróżnienie w kategorii firm średnich.

Jak mówi organizator, głównym celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną. Przedsiębiorstwa nagradzane są złotymi i srebrnymi Denarami w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nagroda Koszaliński Denar jest formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, których działania mają nie tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem pozycji własnych przedsiębiorstw,  ale także globalny, poprzez tworzenie wizerunku gospodarczego regionu w kraju i poza jego granicami. Denarami nagradzane są firmy, które działając zgodnie z zasadami etyki kreują wzorce przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy.

Sama Izba działa od 28 lat, grupując w samorządzie gospodarczym szereg działających w naszym regionie firm. Celem Izby jest tworzenie jak najlepszych warunków dla biznesu, dbanie o wymianę doświadczeń i reprezentowanie swoich członków przed instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami.

Dodaj komentarz

Skip to content