Uroczystość w koszalińskim oddziale Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Członkowie koszalińskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych podsumowali kolejny rok pracy. Spotkanie było okazją do uhonorowania wieloletniego prezesa oddziału.
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych reprezentuje grupę 3.200 techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób. Zrzeszenie dba o rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.

Koszalińscy inżynierowie podziękowali Zdzisławowi Grzymale (drugi z lewej) za wieloletnią pracę na rzecz oddziału PZITS w Koszalinie.

Koszaliński oddział grupuje trzy koła, działające przy Politechnice Koszalińskiej, Miejskich Wodociągach i Kanalizacji oraz przy Miejskiej Energetyce Cieplnej. Podczas ostatniego spotkania członkowie koszalińskiego oddziału uhonorowali poprzedniego prezesa oddziału, Zdzisława Grzymałę, dziękując mu za wieloletnią pracę. Wręczyli też złotą odznakę PZITS Robertowi Mani, szefowi MEC, w podziękowaniu za współpracę przy organizacji seminariów i sympozjów technicznych oraz prezentacji dla studentów Politechniki Koszalińskiej.
Podczas spotkania omówiono również plany oddziału na przyszły rok.

Skip to content