W Koszalinie powstanie nowe, ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Koszalina, Piotr Jedliński oraz prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej, Robert Mania, mówili o nowej inwestycji MEC, którą jest budowa instalacji kogeneracyjnej. Kogeneracja pozwala na jednoczesną produkcję prądu i ciepła, a więc bez strat.

Budowa instalacji kogeneracyjnej, zasilanej gazem, to kolejny krok Miejskiej Energetyki Cieplnej na drodze do dekarbonizacji procesu produkcji ciepła. Inwestycja to jeden z etapów tego procesu, ujętych w strategii firmy. Dlaczego odejście od węgla jest tak istotne? Przede wszystkim ze względów ekologicznych, bowiem spalanie węgla powoduje powstawanie nie tylko pyłów (te, dzięki nowoczesnym filtrom, są w ciepłowniach MEC wychwytywane praktycznie w całości), ale przede wszystkim oznacza emisję do atmosfery dwutlenku węgla, jednego z gazów powodujących efekt cieplarniany. Nie bez znaczenia są również coraz większe opłaty za emisję CO2, a także niechęć instytucji i banków do finansowania firm, wykorzystujących technologie oparte na spalaniu węgla.

Konferencja została zorganizowana w ciepłowni MEC przy ul. Słowiańskiej, na terenie której powstanie instalacja kogeneracyjna (od lewej prezes MEC Robert Mania, prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz rzecznik prasowy prezydenta Robert Grabowski).

Czym jest instalacja kogeneracyjna, opalana gazem? W wielkim skrócie pozwala ona na jednoczesną produkcję prądu i ciepła, co pozwala uniknąć strat energii, potrzebnej do wytworzenia prądu i ciepła, gdyby produkować je osobno. Taka właśnie instalacja ma powstać w Koszalinie. Będzie miała moc nie mniejszą niż 10 MW (5,06 MW energii cieplnej i  5,36 MW energii elektrycznej). Dla porównania, ciepłownie MEC dysponują obecnie mocą 134 MW energii cieplnej.

Kogeneracja nie zastąpi więc w pełni kotłów węglowych i kotła gazowego, ale pozwoli podnieść sprawność miejskiej sieci ciepłowniczej, będzie zapobiegać awariom oraz wpłynie na optymalizację przesyłu ciepła do poszczególnych części miasta. Przede wszystkim zaś przyczyni się do tego, by koszaliński system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie w czasie wymaganym przez unijne przepisy (systemy ciepłownicze, które nie osiągną takiego statusu, nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek wsparcie finansowe, a to może oznaczać drastyczne podwyżki cen ciepła).

W ramach inwestycji, która ma być realizowana na terenie MEC przy ul. Słowiańskiej, obok działającej ciepłowni, planowana jest realizacja następujących zadań: przygotowanie projektu inwestycyjnego, w tym dokumentacji projektowej, studium wykonalności, uzyskanie koncesji; budowa źródła wytwarzania energii cieplnej (5,06 MWt) i elektrycznej (5,36 MWe) w jednostce kogeneracji gazowej; budowa magazynu energii cieplnej o pojemności 250 m szesc.; nadzór nad realizacją inwestycji (nadzór inwestorski i projekty budowlane, elektryczne i sanitarne).

Termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2025 roku (z zastrzeżeniem, że jest on uzależniony m.in. od otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę, a przede wszystkim od wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej przez Energę Operator; tym samym może się przesunąć na połowę 2026 roku). Koszt realizacji inwestycji to 40 mln złotych. MEC na budowę instalacji kogeneracyjnej uzyskała wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 18,5 mln zł dotacji oraz drugie 18,5 mln zł pożyczki. Wsparcie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: 4.10 Kogeneracja dla Ciepłownictwa. Część 1) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW. Pożyczka będzie spłacana do grudnia 2038 roku.

Skip to content