Stawki dla podmiotów uprawnionych

31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760). Głównym celem tej ustawy jest przedłużenie wsparcia dla uprawnionych Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za dostarczone ciepło do dnia 30 czerwca 2024 roku. 

Dotychczasowy system wsparcia Odbiorców ciepła został przedłużony. Na mocy ustawy, rozliczenia za ciepło z Odbiorcami uprawnionymi będą zatem dokonywane z uwzględnieniem obowiązujących rekompensat, zgodnie z cennikiem opublikowanym od 1 listopada 2023 r. 

W przypadku podmiotów nieuprawnionych ceny i stawki opłat stosowane będą zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła (dostępna jest TUTAJ).

Ustawa nie wprowadza zmian w zakresie oświadczeń, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  Rozliczenia od stycznia 2024 r. będą realizowane w oparciu o dotychczas złożone przez Państwa oświadczenia. Aktualizacja oświadczeń wymagana będzie jedynie w przypadku istotnych zmian. 

Skip to content