Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

2019-06-03 12:33:10
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.
 Zamówienie nr 33/ER-4/PE/2019/NU/PP
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM  przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie” została wybrana oferta, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1,tj. „AUTO –KAM” firma Handlowo – Usługowa  Kamil Jesionowski Przydargiń – Kolonia 1, 76-200 Bobolice.

 Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą z ceną za 1 kurs samochodu ciężarowego :
wartość netto: 245,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 56,35 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć złotych  35/100),
brutto: 301,35 zł
(słownie: trzysta jeden złotych  35/100).
Koszalin, dnia 03.06.2019
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski                                  
/podpis na oryginale/

Skip to content