Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-07-24 13:09:40
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 40/ER-4/PT/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów  wytwarzanych w ramach działalności Spółki MEC zlokalizowanego na terenie kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie, został wybrany Wykonawca, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o., ul. Morska 11, 75-212 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

netto: 33 353,10 zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 10/100),
podatek VAT (23%): 7 671,21 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 21/100),
brutto: 41 024,31 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote 31/100).

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/                                                                                  
Koszalin, 24.07.2019 r

Skip to content