​Seminarium w MEC. Certyfikaty „No smog” dla największych odbiorców

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie zorganizowała dla swoich największych odbiorców seminarium „Certyfikacja antysmogowa budynków i nowoczesne ciepłownictwo”. Sześciu odbiorców otrzymało od nas certyfikaty „No smog”.

Seminarium jest corocznym spotkaniem z największymi odbiorcami energii cieplnej, wytwarzanej przez Miejską Energetykę Cieplną. W jego trakcie odbiorcy zapoznawani są z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w branży ciepłowniczej. Tym razem głównym punktem seminarium było wręczenie certyfikatów „No smog” dla sześciu odbiorców, którzy korzystają z dostaw energii cieplnej na potrzeby zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody.

Certyfikaty w przystępny sposób – wykorzystując kolorową skalę, podobną do tej znanej wszystkim ze sprzętów AGD – pokazują, w jakim stopniu dany sposób zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Certyfikaty są przyznawane w ramach programu promocji Ciepła Systemowego, prowadzonego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Uczestniczące w nim przedsiębiorstwa ciepłownicze, w tym koszalińska MEC, były badane przez krakowski Instytut Certyfikacji Emisji Budynków.

Z badań wynika, że energia cieplna wytwarzana przez MEC nie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, skutkującego tworzeniem się smogu. Oferowane przez MEC ciepło systemowe stanowi więc wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Koszalinie.

MEC, uzyskując certyfikaty „No smog”, nabyła też prawo do przyznania identycznych certyfikatów swoim odbiorcom, których budynki korzystają z dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Certyfikaty otrzymały KSM „Przylesie”, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.

W seminarium, oprócz odbiorców, wzięli również udział prezydent Koszalina Piotr Jedliński, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak oraz prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie Adolf Mirowski.

Skip to content