Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie z podziałem na zadania. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-16 14:44:10
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie, z podziałem na zadania.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 60/ER-4/PT/2019/NU/PP
                                                
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie, z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=26,15 mb.
Zadanie 2. Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=19,6 mb.
Zadanie 3. Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie.
Zadanie 4. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie

zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.

ZATWIERDZAM Członek Zarządu mgr Jacek Cybulski/podpis na oryginale/
Koszalin, dnia 16.08.2019 r.

Skip to content