Budowę węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina, z podziałem na zadania. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-14 12:22:59
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 54/ER-4/PT/2019/NU/PP                                       

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina, z podziałem na zadania:  

Pakiet 1:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u.  w budynku mieszkalnym, przy ul. Legnickiej 19  w Koszalinie.”
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym, przy ul. Konstytucji 3 Maja 2,  w Koszalinie.”
Zadanie nr 3, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym, przy ul. Chełmońskiego 6,  w Koszalinie.”
Pakiet 2:
Zadanie nr 4, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u.  dla budynku Straży Pożarnej przy ul. Monte Cassino, dz. nr  244/1, 30/4, 243/1, obr. 18  w Koszalinie.”
Zadanie nr 5, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Cypryjskiej 5,  w Koszalinie.”,

została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i zawiera najniższe łączne ceny dla Pakietu I i II, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, firmie Kazimierz Stankiewicz Firma Instalacyjno-Ogólnobudowlana, 78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 26A/7, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za:
Pakiet I
Łączna wartość netto: 330 000,00 zł
(słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT (8%): 26 400,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)
Łączna wartość brutto: 356 400,00 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)
w tym:
zadanie nr 1:
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 70 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  5 600,00 zł
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)
wartość brutto: 75 600,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie nr 2:
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 124 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  9 920,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)
wartość brutto: 133 920,00 zł
(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie nr 3:
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 123 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  9 840,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100)
wartość brutto: 132 840,00 zł
(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 240,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100)
wartość brutto: 3 240,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
Pakiet II
Łączna wartość netto: 282 000,00 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT (23%): 64 860,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100)
Łączna wartość brutto: 346 860,00 zł
(słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100)
w tym:
zadanie nr 4
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 136 000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  31 280,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 167 280,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 690,00 zł
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 3 690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  690,00 zł
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 3 690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
zadanie nr 5:
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 135 000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 31 050,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 166 050,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 690,00 zł
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 3 690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 460,00 zł
(słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 460,00 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr Robert Mania/podpis na oryginale/


Koszalin, dnia 14.08.2019 r.            

Skip to content