Budowa sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych

2019-08-28 13:06:59
Ogłoszenie dodane przez: K.Swiech       

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 55A/ER-4/PT/2019/NU/PP
                                                
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na

Zadanie nr 1 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa sieci oraz przyłączy wysokich  parametrów do  budynków przy ul. Szymanowskiego 30, Szymanowskiego 30a-b, Szymanowskiego 30c, Szymanowskiego 28, Chopina 21-21a, Chopina 23-23a, Chopina 17-19, Chopina 15, o parametrach: 2×114,3/200 L=1,5m, 2×76,1/140 L=49,0m, 2×42,4/110 L=62,0m,2×33,7/90 L=13,0m, wraz z demontażem odcinków które staną się nieczynne.”

Zadanie nr 2 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Bałtyckiej 4-10,
o parametrach: 2×60,3/125, L=36,8mb wraz z demontażami istniejących odcinków sieci , które staną się nieczynne”.

Zadanie nr 3 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13,
o parametrach: 2×42,4/110  L=1,6 m”.

Zadanie nr 4 – Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=26,15 mb.

Zadanie nr 5 – Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie,  o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=19,6 mb.

Zadanie nr 6 – Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie.

Zadanie nr 7 – Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie.

zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.2. Regulaminu udzielania zamówień na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia

Zgodnie z pkt 8.10.1.2 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, w przypadku pierwszego postępowania dla danego przedmiotu zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę. W niniejszym postępowaniu na żadne zadanie nie złożono dwóch ofert.

 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 28.08.2019 r.

Skip to content