Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-05 14:35:29
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w KoszalinieMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 59/ER-4/PT/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.


Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.09.2019 r.

Skip to content