Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-13 14:37:49
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 58/ER-4/PT/2019/NU/PP

                                OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów cieplnych oraz przebudowę sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie,                   z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów .”   
Zadanie nr 2, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Bałtyckiej 1-3-5-7 w Koszalinie.”
Zadanie nr 3, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku usługowego  przy ul. Bałtyckiej 2 w Koszalinie.”
Zadanie nr 4, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 47-49 w Koszalinie.”
Zadanie nr 5, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku szkoły  przy ul. Podgórnej 55 w Koszalinie.”
Zadanie nr 6, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 57 w Koszalinie.”
Zadanie nr 7, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 59 w Koszalinie.”
 
zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej
Spółka z o. o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
UZASADNIENIE
 
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.
 
 
 ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.09.2019 r.

Skip to content