Czym ogrzewają domy Polacy

Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz emisji dwutlenku węgla z zainstalowanych w budynkach pieców węglowych i olejowych. A tymczasem głównym źródłem ciepła dla Polaków są nadal paliwa stałe, czyli przede wszystkim węgiel i drewno. Nie spieszymy się z wymianą starych źródeł ciepła – w całej Polsce nadal dymi ok. 3 milionów „kopciuchów”, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku.

Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2021 roku 4,3 mln polskich gospodarstw domowych było opalanych węglem, a z najnowszych danych na temat źródeł ciepła wynika, że ponad połowa wszystkich kotłów na paliwo stałe to kotły bezklasowe lub poniżej klasy trzeciej, czyli tzw. kopciuchy.  Jak szacuje Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, zimą nawet 97 proc. Polaków jest narażonych na duże i bardzo duże stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Główną przyczyną zanieczyszczenia jest niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych gazów i pyłów z domowych kotłów i pieców na paliwa stałe.

Właściciele domów muszą zgłaszać do bazy CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czym je ogrzewają. Te informacje mają pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce, a tym samym wspierać walkę ze smogiem.

Jeśli chcemy oddychać pełną piersią, to systemowym narzędziem naprawy jakości powietrza w Polsce powinna się stać termomodernizacja budynków połączona z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła i rozwojem sieci ciepłowniczych. Ciepło systemowe w znikomym stopniu odpowiada bowiem za niską emisję, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor – jak podaje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – znacznie ograniczył tzw. emisję wysoką: dwutlenku węgla o 20 proc., dwutlenku siarki o 300 proc., tlenku azotu o 20 proc.

W Koszalinie mamy to szczęście, że smogu nie mamy, a indeks jakości powietrza waha się pomiędzy bardzo dobry a dobry. Dzięki temu, że około 60% obiektów i domów mieszkalnych w mieście korzysta z ciepła systemowego, dostarczanego przez Miejską Energetykę Cieplną, Koszalin od lat przoduje w rankingach miast o najczystszym powietrzu. Nie znaczy to, że starania o czystość powietrza zostały zarzucone. Wręcz przeciwnie – MEC razem z samorządem i miejskimi instytucjami prowadzi program ograniczania tzw. niskiej emisji, polegający na likwidowaniu indywidualnych pieców i podłączaniu istniejących budynków, a także nowo budowanych, do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po więcej ciekawych artykułów zapraszamy do Magazynu Ciepła Systemowego.

Skip to content