Zmiana cen ciepła z rekompensatą

W związku z wprowadzeniem zmiany do taryfy dla ciepła, w rozliczeniach za dostawy ciepła od 1 stycznia 2023 r. uległy zmianie ceny ciepła z rekompensatą. Obowiązują one na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Nowe ceny dla grupy źródeł ciepła w Koszalinie i grupy źródeł ciepła w Sianowie wynoszą:

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w okresie obowiązywania rekompensaty pozostaje bez zmian, czyli jest liczona według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. taryfą dla ciepła.

Skip to content