Dostawa elektrobębnów. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-10-29 15:42:36
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa elektrobębnów.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 73/ER-4/PT/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę elektrobębnów do taśmociągów nawęglania i odżużlania kotłowni FUB i DPM w Koszaliniezostało unieważnione na podstawie pkt 7.21.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 7.21.1 Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy nie zostanie złożona żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu.


UZASADNIENIE:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Prezes Zarządu
       Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 29.10.2019 r.

Skip to content