Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie w podziale na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygniecie dotyczy: CZYTAJ

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 01/EP/PP/2020/NU/PU
        
                                        
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska 8  w Koszalinie w podziale na zadania:Zadanie nr 1. Dostawa środków chemicznych.
Zadanie nr 2. Dostawa filtrów,

zostało unieważnione na podstawie pkt 7.21.1. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 7.21.1. Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

UZASADNIENIE:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.01.2020 r.

Skip to content