Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania.- ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-11 10:20:30
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadaniaMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 61/ER-4/EZ/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania, dokonano wyboru:

1) Wykonawcy nr 2, tj. Biura Inżynieryjnego DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 1 pn. Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych. Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 33 900,00 zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 7 797,00 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 41 697,00 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

2) Wykonawcy nr 4, tj. Przedsiębiorstwa ZORMET inż. Henryk Kubiński, Bietowo 2A, 83-240 Lubichowo, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 2 pn. Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych. Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 41 390,00 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 519,70 zł
(słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 70/100),
łączna wartość brutto: 50 909,70 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 70/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 11.09.2019 r.

Skip to content