Dostawa taśmy tkaninowo – gumowej do taśmociągów

2019-07-22 08:13:40
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa taśmy tkaninowo- gumowej do taśmociągów
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 47/ER-4/PP/2019/NU/PU  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę taśmy tkaninowo – gumowej do taśmociągów na kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Pawelczyk ul. Skalista 52B; 25-382 Kielce, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 10 655,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT(23%): 2 450,65 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 65/100),
łączna wartość brutto: 13 105,65 zł
(słownie: trzynaście tysięcy sto pięć złotych 65/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/         

Koszalin, dnia 19.07.2019 r.

Skip to content