Dostawa w ramach Leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na zadania.

Termin składania ofert do dnia 23.04.2020 r. do godziny 11:00

Załączniki

Monika Myzik 03/04/2020 11:00 am

Zamieszczenie odpowiedzi do Wykonawców


Monika Myzik 08/04/2020 7:20 am

Zamieszczenie odpowiedzi do Wykonawców i zmienionych załączników.


Sylwia Woźniak 15/04/2020 12:00 am

Zamieszczenie odpowiedzi do Wykonawców i zmienionych załączników.


Skip to content