Inwestujemy w przyszłe pokolenia studentów

Podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej, MEC Koszalin miała zaszczyt wręczyć władzom uczelni czek na utworzenie nowoczesnej Pracowni Analiz Rynkowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Istotne dla spółki jest wspieranie takich inicjatyw, ponieważ nowoczesne narzędzia i technologie są kluczem do przyszłościowych badań i analiz rynkowych. Dzięki inwestycjom w edukację możemy zapewnić przyszłym pokoleniom solidne podstawy, które pozwolą sprostać wyzwaniom rynku pracy. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy studenci będą mieli jeszcze lepsze warunki do nauki i rozwijania swoich pasji.

Od lewej: Adam Wyszomirski, członek zarządu MEC, Robert Mania, prezes zarządu MEC, Danuta Zawadzka, rektor PK, Grzegorz Przekota, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych.

MEC współpracuje z uczelnią od wielu lat – absolwenci PK stanowią trzon kadry technicznej i kierowniczej spółki. Studenci odbywają tu staże i praktyki, mogą też poznać od środka działanie firmy energetycznej. Wspólnie organizowane są sympozja i konferencje, jak choćby Forum Ciepłownicze. Dzięki takim działaniom firma przyciąga absolwentów PK, co jest bardzo istotne w sytuacji, gdy na rynku pracy brakuje fachowców.

Skip to content