Nasza spółka uczestniczyła w XXII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska od lat organizuje dla dzieci i młodzieży Festiwal Nauki, podczas którego poprzez eksperymenty, pokazy, wykłady, wspólne rozwiązywanie problemów naukowcy starają się zachęcić młodych ludzi do zgłębiania poszczególnych dziedzin wiedzy. Jeden z wykładów poprowadziła przedstawicielka MEC Koszalin.

W tegorocznym, XXII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, w spotkaniach, pokazach i prezentacjach wzięło udział niemal 5 tysięcy uczniów ze szkół w całym regionie. Miejską Energetykę Cieplną reprezentowała dr inż. Diana Fijałkowska, która przygotowała i poprowadziła wykład  „Co energia i ciepło mają wspólnego ze szczęściem”.

Wykład dr inż. Diany Fijałkowskiej z MEC Koszalin

Głównym celem Festiwalu jest upowszechnianie osiągnięć naukowych, wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć i zjawisk, pokazywanie korzyści płynących z rozwoju poszczególnych dziedzin (sztuka, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki społeczne oraz nauki o polityce i administracji), jak również rozbudzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w eksperymentach, pokazach oraz wykładach. Misją festiwalu jest upowszechnianie wiedzy wśród zróżnicowanego grona odbiorców. Przedsięwzięcie to daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania metod prowadzenia badań i dorobku pracowników uczelni, a także zachęca do pogłębiania wiedzy w przystępny sposób.

Skip to content