Kolejna aktualizacja taryfy dla odbiorców ciepła systemowego

Miejska Energetyka Cieplna informuje, że od 13 kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Kolejna aktualizacja taryfy została wymuszona sytuacją na rynku węgla – ceny tego paliwa wciąż rosną. Stąd konieczność podniesienia cen ciepła, średnio o 10,89% dla grup taryfowych od 11 do 16. Nowe stawki obowiązują od 13 kwietnia. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.11.7.2022.139.XVII.BK z 29 marca 2022 roku, opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 206 (1467) z 29 marca 2022 roku.
Zmiany zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w znajdującej się u góry zakładce Obsługa Klienta / Taryfa dla ciepła. Można się także z nimi zapoznać w Dziale Marketingu i Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 25 A w Koszalinie.

Wciąż rosnące ceny węgla wymusiły kolejną aktualizację taryfy.

W sprawie dodatkowych informacji, dotyczących zmian taryfy, można kontaktować się pod numerem telefonu 94 347 44 01 lub mailem obsluga.klienta@meckoszalin.pl

Skip to content