MEC Koszalin uczestniczyła w projekcie Politechniki Koszalińskiej

W sierpniu w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” staż w MEC Koszalin odbyła studentka tej uczelni, Karolina Szczepańska. Podczas praktyk poznała specyfikę pracy Działu Controllingu oraz wzbogaciła obszar swojej wiedzy o znajomość podstawowych procesów controllingowych.

Pracownicy Działu Controllingu wraz ze stażystką.

W ramach programu stażystka aktywnie uczestniczyła w opracowaniu wymagań funkcjonalnych dla planowanego wdrożenia nowego modułu zarządzania informacją zarządczą w ramach nowego systemu ERP. Dzięki temu zadaniu nasza zdolna stażystka miała możliwość potwierdzenia swoich kompetencji oraz szansę na zdobycie nowych umiejętności (zaawansowany Excel, biznesowe systemy informatyczne) i cennego doświadczenia. Staż w MEC Koszalin dla naszej stażystki to również poznanie procesu wytwarzania ciepła oraz zrozumienie, z jakimi wyzwaniami mierzy się branża ciepłownicza i co wpływa na sukces firmy.

Dzięki zdobytej wiedzy nasza stażystka będzie potrafiła wytłumaczyć znajomym jakie procesy sprawiają, że w ich mieszkaniach są ciepłe grzejniki i jakie koszty składają się na cenę ciepła.

Skip to content