Miejska Energetyka Cieplna na XI Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym

Gdańsk gościł uczestników XI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. W dyskusjach brali udział przedstawiciele biznesu, instytucji rządowych, badawczych, samorządowych. Nie brakowało gości z zagranicy. Obecny był też przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Tegoroczny szczyt przygotowano pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”. Poszczególne panele dyskusyjne poświęcone były strategii grup energetycznych, rynkowi energii elektrycznej, paliw i gazu (wodór, metan, biogaz), inwestycjom w OZE oraz wyzwaniom i zagrożeniom dla systemu elektroenergetycznego Polski, zagadnieniom związanym z rozwojem, inwestycjami i innowacjami w perspektywie roku 2050 (firmy, samorządy, prosumenci, OZE, e-mobility, fotowoltaika).

Prelegenci panelu „Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji”.
Jednym z prelegentów był prezes zarządu MEC Koszalin, Robert Mania.

Miejską Energetykę Cieplną reprezentował prezes zarządu Robert Mania. Był jednym z prelegentów panelu „Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji”. Tematy poruszane podczas panelu obejmowały: Fitfor55 w kontekście przygotowania rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych, system wsparcia kogeneracji, stopień osiągnięcia zakładanych celów związanych z tym systemem, preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej, programy antysmogowe, stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe, zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa, inwestycje w ciepłownictwie w odniesieniu do mniejszych wytwórców ciepła, miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa, wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.

Skip to content