Wspólna inicjatywa dla zielonej przyszłości

Z przyjemnością informujemy, że spółki MEC Koszalin i PGK Koszalin łączą siły w innowacyjnym projekcie mającym na celu zapewnienie bardziej zrównoważonej przyszłości dla mieszkańców Koszalina. Pracując wspólnie, obie firmy mają ambitne cele związane z rozwojem ekologicznych źródeł ciepła oraz efektywnego zagospodarowania odpadów.

W efekcie tej współpracy, spółki MEC i PGK opracują model kooperacji między iTPOK [instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów] jako źródłem ciepła, budowanym przez PGK, a systemem ciepłowniczym MEC. Dzięki temu mieszkańcy Koszalina otrzymają optymalną cenę zarówno za zagospodarowanie odpadów, jak i za dostarczane ciepło. To szansa na stworzenie nowoczesnego i zrównoważonego rozwiązania, które pozytywnie wpłynie na nasze środowisko i jakość życia.

Wierzymy, że wspólna praca w gronie ekspertów przyniesie wszystkim wiele korzyści.

Skip to content