Nowelizacja ustawy dotyczącej systemu naliczania rekompensat

Podajemy cennik opłat, stosowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w brzmieniu ustalonym przepisami ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy zmienia dotychczasowy system naliczania rekompensat i skutkuje wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen dostawy ciepła (za wytworzenie i przesył). W rozliczeniach z odbiorcami stosowany będzie najkorzystniejszy dla nich. Dla odbiorców MEC Koszalin najkorzystniejsze są stawki i ceny netto, liczone według taryfy wprowadzonej do stosowania w styczniu 2023 roku i to one będą nadal stosowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia tego roku.

W przypadku podmiotów nieuprawnionych ceny i stawki opłat stosowane będą zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła (dostępna jest TUTAJ).

Skip to content