Od pięćdziesięciu lat wydział kształci kadry dla przemysłu

Swoje 50-lecie obchodził Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Jego absolwenci od lat tworzą kadrę Miejskiej Energetyki Cieplnej. Dzisiejszy Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji kształci na trzech kierunkach: budownictwa, inżynierii i środowiska oraz geodezji i kartografii. Prowadzi cztery specjalności. Nauka jest realizowana na trzech stopniach. Pierwszy – inżynierski, II – magisterski i III (tylko w trybie stacjonarnych) – studia doktoranckie. 
Podczas jubileuszowych uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Miejskiej Energetyki Cieplnej. Trzonem kadry technicznej MEC są bowiem od lat absolwenci Wydziału.

Skip to content