Więcej budynków ogrzewanych miejskim ciepłem to większe bezpieczeństwo

Miejska Energetyka Cieplna każdego roku podłącza kolejne budynki do sieci ciepłowniczej. W 2018 roku podłączyliśmy do miejskiej sieci cieplnej obiekty, wykorzystujące łącznie moc przekraczającą 1,5 MW. Jak co roku, były to głównie wielorodzinne budynki mieszkalne. Podobnie, jak w latach ubiegłych swoje zasoby powiększa Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”. Pod koniec ubiegłego roku włączony został do ogrzewania budynek przy ul. Wyki 8-12.  

Rozwija się również osiedle mieszkaniowe przy ul. Hallera i Paderewskiego. Nowo podłączone budynki to te usytuowane przy ul. Hallera 15 A-D i Hallera 16-20, 24-26. Rosną również budynki mieszkalne na osiedlu Unii Europejskiej, głównie za sprawą takich deweloperów jak LECHBUD, Przedsiębiorstwa Budowlanego KUNCER oraz Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 2018 roku z ciepła systemowego zaczęły korzystać budynki przy ul. Holenderskiej 59 i Holenderskiej 34, 36, 38.

Ponadto Miejska Energetyka Cieplna od wielu lat, wspólnie z miastem, dużymi spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zarządcami budynków wspólnotowych realizuje program likwidacji piecyków gazowych i zastąpienia ich centralną ciepłą wodą dostarczaną z sieci miejskiej. W ostatnim roku ciepła woda popłynęła w wielu budynkach spółdzielni mieszkaniowych „Nasz Dom” w rejonie ulic Broniewskiego, Wieniawskiego czy Orlej oraz spółdzielni „Na Skarpie” przy ul. Bosmańskiej i Sikorskiego.    

W ostatnim roku podłączone zostały nie tylko budynki mieszkalne. Ciepło systemowe cieszy się również powodzeniem wśród koszalińskich przedsiębiorców, a nawet duchownych. W tym roku podłączony został kościół pw. św. Józefa oraz należące do parafii rzymsko-katolickiej obiekty przy ul. ks. b. Czesława Domina.

Skip to content