Kocioł wodno-rurowy – jak działa takie urządzenie?

W ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Mieszka I zmodernizowany został w 2018 roku jeden z działających tam kotłów. Jak steruje się takim urządzeniem? Kocioł ten, podobnie jak inne, to kocioł typu wodno-rurowego, ale po modernizacji ma nieco inny układ konstrukcyjny. Pozbyto się ciężkiej konstrukcji nośnej, orurowania oraz szamotowej obudowy izolacyjnej. Teraz jest to kocioł pracujący w tzw. technologii ścian szczelnych: to bezpośrednio w nich płynie ogrzewana przez kocioł woda i to one tworzą przestrzeń paleniskową kotła, która jest izolowana w całości. Dzięki modernizacji do środowiska emitowanych jest mniej szkodliwych substancji, czyli związków powstałych w wyniku spalania węgla.

Jak się steruje pracą takiego urządzenia i jak ono działa? Sterowanie jest prawie automatyczne. Ustawiane są odpowiednie parametry – żądana moc, zgodna z zapotrzebowaniem. Komputer to przelicza i ustawia inne parametry, by ją uzyskać. Reaguje też na temperaturę na zewnątrz. Na ekranie sterowniczym kotła jest kilkadziesiąt wskaźników, które obserwuje mistrz zmianowy. Na miejscu jest też operator kotłów, bo nie wszystkie strefy są regulowane automatycznie. Dogląda także innych urządzeń potrzebnych do funkcjonowania kotła i przepływu ciepła.

W kotle ogrzewana jest woda – maksymalnie do 150 stopni Celsjusza. Ponieważ w rurach i samym kotle utrzymuje się ją pod ciśnieniem wyższym, niż atmosferyczne, woda nie wrze. To dokładnie tak, jak w szybkowarze. Dzięki temu uzyskuje się bezpiecznie znacznie wyższe temperatury wody, niż 100 stopni Celsjusza, kiedy rzeczywiście woda się gotuje.

Wszystkie nieprawidłowości w pracy kotła system natychmiast sygnalizuje – dźwiękiem i światłem. Jest też np. wskaźnik alarmów historycznych, czyli zapis, jakie alarmy sygnalizujące nieprawidłowości były w przeciągu np. miesiąca czy roku.

Skip to content