Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla sieci, przyłączy i węzłów ciepłowniczych w podziale na 9 zadań.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content