Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla sieci, przyłączy i węzłów w podziale na 15 zadań.

Informacja o wyniku postępowania

Załączniki

Skip to content