Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na zadania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki

Skip to content