Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych, będących własnością zamawiającego przez autoryzowane stacje obsługi pojazdu – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-05-22 08:37:50
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowychMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 32/ER-4/PR/2019/NU/PU                                                                                                
                                                                                         Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych, będących własnością zamawiającego przez autoryzowane stacje obsługi pojazdu zostało unieważnione na podstawie pkt 7.22. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie.Zgodnie z pkt 7.22. Regulaminu Zamawiający unieważnia  postępowanie bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na orginale/
Koszalin, 21.05.2019 r.

Skip to content