Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

W Lublinie zorganizowano 9. edycję Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2023, podczas którego dyskutowano o najbardziej aktualnych zagadnieniach związanych z gospodarką, energetyką i bezpieczeństwem. Jednym z uczestników była Miejska Energetyka Cieplna.

Temat tegorocznej edycji był niezwykle aktualny: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”. W obradach i dyskusjach wzięli udział przedstawiciele polityki, gospodarki, nauki i biznesu. Rozmawiano o zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie pod kątem konsekwencji gospodarczych, wynikających z wojny oraz zamrożenia relacji handlowych z Rosją, bezpieczeństwie narodowym, gospodarczym, energetycznym i finansowym oraz o możliwościach rozwoju infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Jednym z prelegentów był prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Robert Mania. Brał udział w panelu poświęconym zielonej transformacji, podczas którego poruszano takie kwestie, jak transformacja polskiego rynku ciepła, dostępność kapitału na inwestycje i innowacje, wykorzystanie OZE w ciepłownictwie, gospodarka odpadami, kryzys gazowy, czy unijne przepisy dotyczące rynku pomp ciepła.

Skip to content