Wycena komina – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-16 12:12:45
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wycena komina. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 18/ER-4/EA/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wycenę komina, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 1, tj. firmę Wycena i Pośrednictwo Nieruchomościami Dorota Jas, która zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za cenę:

wartość netto: 1.829,27 zł
(słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100)
wartość podatku VAT (23%): 420,73 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia złotych 73/100)
wartość brutto: 2.250,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 16.04.2019 r.

Skip to content