Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów. Zadanie nr 2. Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-12-18 15:43:18
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów. Zadanie nr 2. Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 77/EP/PE/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów.
Zadanie nr 2.Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin,
została wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1 tj. firmom Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
i Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów, 
zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą za łączną cenę:

łączna wartość netto: 632 440,00 zł
(słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 145 461,20 zł
(słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 20/100),
łączna wartość brutto: 777 901,20 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jeden złotych 20/100).

Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 18.12.2019 r.

Skip to content