Zamówienie nr 80/EP/ER/2021/NU/PP – opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłączy i węzłów w podziale na pakiety i zadania.

Termin składania ofert do dnia 07.12.2021 r. do godziny 15:00.

Załączniki

Skip to content