Budowa sieci i węzłów ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.

2019-09-02 14:07:15
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl. www.meckoszalin.pl

55B/ER-4/PT/2019/NU/PP
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
Zadanie nr 1 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa sieci oraz przyłączy wysokich parametrów do budynków przy ul. Szymanowskiego 30, Szymanowskiego 30a-b, Szymanowskiego 30c, Szymanowskiego 28, Chopina 21-21a, Chopina 23-23a, Chopina 17-19, Chopina 15, o parametrach: 2×114,3/200 L=l,5m, 2×76,1/140 L=49,0m, 2×42,4/110 L=62,0m,2×33,7/90 L=13,0m, wraz z demontażem odcinków które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 2 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Bałtyckiej 4-10, o parametrach: 2×60,3/125, L=36,8mb wraz z demontażami istniejących odcinków sieci , które staną się nieczynne”.
Zadanie nr 3 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13, o parametrach: 2×42,4/110 L=l,6 m”.
Zadanie nr 4 – Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=26,15 mb.
Zadanie nr 5 – Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=19,6 mb.
Zadanie nr 6 – Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby co. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie.
Zadanie nr 7 – Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, na potrzeby co. i c.w.u. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie,
udzielone zostaną poszczególne zadania Wykonawcom, z którymi przeprowadzono negocjacje w zakresie tych zadań.
Zadania 1-5 zostaną zlecone do realizacji dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ARTEX” Spółka z o.o., ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin, za nw. ceny: zadanie nr 1
wartość netto: 243 000,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 55 890,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
wartość brutto: 298 890,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
zadanie nr 2
wartość netto: 75 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), wartość podatku VAT (23%): 17 250.00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), wartość brutto: 92 250,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
zadanie nr 3
wartość netto: 33 000,00 zl
(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), wartość podatku VAT (23%): 7 590,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), wartość brutto: 40 590,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
zadanie nr 4
wartość netto: 62 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), wartość podatku VAT (23%): 14 375,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), wartość brutto: 76 875,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
zadanie nr 5
wartość netto: 60 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wartość podatku VAT (23%): 13 800,00 zl (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100), wartość brutto: 73 800,00 zl
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
Zadania   6   i   7   zostaną   zlecone   do   realizacji   dla   Kazimierza   Stankiewicza   Firma Instalacyjno-Ogolnobudowlana, ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, za nw. ceny:
Zadanie nr 6
wartość netto: 67 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), wartość podatku VAT (8%): 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100), wartość brutto: 72 900,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 65 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 5 240,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) wartość brutto: 70 740,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100)
licznik ciepła co. wartość netto: 2 000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
Zadanie nr 7
wartość netto: 126 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 10 080,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) wartość brutto: 136 080,00 zł
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 121 500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 9 720,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) wartość brutto: 131 220,00 zł
(słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)
licznik ciepła co. wartość netto: 2 000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
licznik ciepła c.w.u. wartość netto: 2 500 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) wartość podatku VAT (8%): 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100) wartość brutto: 2 700 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
    Prezes Zarządu
      Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 02.09.2019 r.

Skip to content