Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na 4 zadania.

2019-07-26 11:15:04
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 49/ER-4/EZ/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę nadostawy materiałów instalacyjnohydraulicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawy termoizolacji, otulin.
Zadanie nr 2 pn. Dostawy materiałów nierdzewnych w klasie 316 L.
Zadanie nr 3 pn. Dostawy zaworów.
Zadanie nr 4 pn. Dostawy pozostałych materiałów,
w zakresie zadań nr 1, 2, 3 oraz 4, zostały wybrane oferty złożone przez nw. Wykonawców, które zawierają najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 Zamawiający zleci Wykonawcy nr 4, tj. EkoWodrol Spółka z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 48 495,00 zł
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), 
łączna wartość podatku VAT (23%): 11 153,85 zł
(słownie: jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 85/100),
łączna wartość brutto: 59 648,85 zł
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 85/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 2Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. firmie ANOX Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Natalia Łubniewska ul. Wąwozowa 7C, 75-338 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 58 408,28 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem złotych 28/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 13 433,90 zł
(słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 90/100),
łączna wartość brutto: 71 842,18 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 18/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 3 i 4Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. ARMATURA PRZEMYSŁOWA Barbara Biegańska ul. Wichrowa 9, 75-900 Koszalin.

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 3Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 107 557,60 zł
(słownie: sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100), 
łączna wartość podatku VAT (23%): 24 738,25 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 25/100),
łączna wartość brutto: 132 295,85 zł
(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 4Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 46 745,75 zł
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 75/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 10 751,52 zł
(słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 52/100),
łączna wartość brutto: 57 497,27 zł
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.07.2019 r.

Skip to content