Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-03-05 14:02:53
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 06/ER-4/ER/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej wysokich parametrów 2xDn400mm, od punktu „A” do komory KDA-5 połączenia napowietrznej sieci ciepłowniczej z preizolowaną przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie wraz z przyłączem do budynku przy ul. Franciszkańskiej 41-41c (długość przewidziana do przebudowy około 145m) wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynnezostało unieważnione na podstawie pkt 7.21.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 7.21.1 Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy nie zostanie złożona żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.03.2019 r.

Skip to content