Wizyta studentów Politechniki Koszalińskiej w obiektach MEC

Miejska Energetyka Cieplna od lat na wielu płaszczyznach współpracuje z Politechniką Koszalińską. W ramach tej współpracy jedną z ciepłowni MEC zwiedzili studenci energetyki. 

Miejska Energetyka Cieplna od lat współpracuje z koszalińską uczelnią, której studenci po zakończeniu nauki bardzo często znajdują pracę w MEC. Absolwenci Politechniki, a wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, to zresztą od kilkudziesięciu lat trzon kadry technicznej spółki.

Obecna wizyta studentów III roku energetyki (Wydział Mechaniczny) przygotowana została w ramach prowadzonego przez PK projektu unijnego „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naszą ciepłownię przy ul. Słowiańskiej odwiedziła grupa 22 studentów, która miała okazję poznać cały proces produkcji energii cieplnej.


Odpowiedzi na pytania

Skip to content