Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-02-27 07:54:53
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wynajm transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 02/ER-4/PR/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jego zawiera najniższą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 4, tj. firmie MARIO FHU Mariusz Augustyniak Przydargiń-Kolonia 1; 76-020 Bobolice, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową 1 kursu samochodu ciężarowego:

wartość netto: 349,00 zł
(słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 80,27 zł
(słownie: osiemdziesiąt złotych 27/100),
wartość brutto: 429,27 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 27/100).

         PREZES ZARZĄDU
             DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania

Koszalin, dnia 26.02.2019 r.  

Skip to content