Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-06 14:50:22
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie.Zamówienie nr 53/ER-4/PT/2019/NU/PP
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy   i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 06.08.2019 r.

Skip to content