Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadań: Zadanie nr 1 pn. Projekt obwodowej sieci hydrantowej przeciwpożarowej wokół składu węgla w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie, celem spełnienia warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zadanie nr 2 pn. Projekt dostosowania istniejącego podziemnego zbiornika wody technologicznej na zbiornik przeciwpożarowy w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie, celem spełnienia warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zadanie nr 3 pn. Projekt modernizacji instalacji hydrantowej dla obiektu kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie celem spełnienia warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

Składanie ofert do 28.04.2020 r. do godziny 13:00 […]

Załączniki

Skip to content